Dodržování provozních řádů a provoz objektu

Vážení nájemníci, jsme velmi rádi, že se nám podařilo objekt zdárně zprovoznit a již týden máte možnost objekt užívat. Každým dnem přicházíme na spoustu věcí, které bychom chtěli vylepšit a na těchto věcech se pracuje. Také děkujeme, že dodržujete provozní řády jak objektu, tak posilovny a prádelny. Dodržování těchto řádů je pro všechny zúčastněné velmi důležité. Jak vy sami, vaši sousedé i my jako správa objektu takto tvoříme příjemné bydlení. Cíl máme všichni stejný a podílíme se na tom také všichni. Nedodržování daných pravidel nebude akceptováno a není pro nikoho přínosem. Ti slušní jsou u nás vítáni a mají v našem objektu mnoho výhod. Neslušné akceptovat nebudeme.  

První fáze rekonstrukce je nyní úspěšně za námi. Koncem ledna se budou předávat do užívání další byty (studia). Zároveň probíhají ještě další stavební úpravy v přízemí, 1., 2. a 3. patře objektu, které již nejsou tak zásadního rozsahu. Další etapou a určitě velkým zpříjemněním bude zbudování veškerých plánovaných ploch v suterénu objektu, včetně plánovaného wellness centra. Důležité bude zároveň zvětšení parkoviště kolem objektu se zásadní úpravou zeleně. Tyto úpravy jsou plánovány na jaro a léto letošního roku, pokud vše bude zdárně probíhat. Těmito úpravami budou ty nejzásadnější úpravy skončeny a objekt bude již ve své inovované podobě.

Provoz objektu - hlavní body při užívání objektu nájemníky je dodržování pořádku, nočního klidu, ideálních mezisousedských a mezilidských vztahů, platební morálky a vůbec dalších samozřejmých záležitostí pro příjemné bydlení. Pokud by provozní řád nebo standardní chování nebylo nájemníkem dodržováno, tak je nejdříve nájemník upozorněn na nevhodnost svého chování a poté mu je vypovězena nájemní smlouva. Ve výjimečných případech může být postup odlišný. 

Provoz posilovny - posilovna je nyní v provizorním provedení a umístění. Domníváme se však, že je zároveň naprosto dostatečná pro zacvičení a uspokojení potřeb každého hosta. Jedná se o profesionální moderní stroje se zaměřením na kondiční cvičení. Užívání posilovny je nyní zdarma, ač jsou s posilovnou spojené nemalé výdaje. Očekáváme tedy dodržování pořádku a opatrného zacházení se stroji. Do posilovny prosím vstupujte ve sportovním oblečení a čisté sportovní obuvy. Nutné je pro dodržování čistoty a hygieny užívání na každém stroji ručníku. Své další věci si prosím zanechte doma, aby zbytečně tyto věci nenarušovaly ostatním návštěvníkům jejich nerušené užívání posilovny. Když na každém stroji docvičíte, tak ho prosím uveďte do původního stavu. Cvičte opatrně, nepřeceňujte své schopnosti, nepředvádějte se před ostatními uživateli, zdržte se jakéhokoliv nenormálního a nevhodného chování. Při nedodržování provozního řádu bude nejdříve uděleno napomenutí a poté zákaz vstupu (při větších prohřešcích zákaz vstupu bez předchozího napomenutí). Vstup do posilovny je umožněn od 15ti let. V posilovně je umístěn stojan s pitnou vodou, která je zdarma. Pokud si nejste jistí, jak některý stroj užívat, případně máte jiné dotazy, tak vám rád náš správce záležitosti vysvětlí.

Prádelna - popis užívání praček a sušiček je přesně popsán u každého tohoto zařízení. Jedná se o nejmodernější technologie, které vám opět zpříjemňují užívání a bydlení. Použití těchto zařízení je umožněno načipováním přes svojí uživatelskou kartu, která funguje i na další místa v objektu. Praní i sušení stojí symbolických 25,- Kč/1 užití, které hradíte měsíčně zpětně dle opravdového použití. Když vezmete v potaz energie (elektro, voda), amortizaci technologií, vyčleněné prostory, tak se opravdu jedná o symbolický příspěvek na tuto možnost moderního nerušeného užívání.

Naše nájmy držíme na nízké úrovni, která je dostupná velmi širokému spektru lidí. Zároveň naše služby, vybavení bytů a objektu je na nadstandardní úrovni, kterou chceme udržovat a ještě zlepšovat. Věříme, že nájemníci této strategii rozumí, jsou za ní rádi a budou nám v rozvoji napomáhat. Zatím se setkáváme s velkou spoustou pozitivních ohlasů za které velmi děkujeme!

Přejeme příjemné užívání a jsme rádi za jakékoliv podněty ke zlepšování!

 

 

 

 

Správce objektu »

Realit EM Servis, s.r.o.
Londýnská 31/218
120 00 Praha 2

Markéta Eichlerová
marketa [at] realitem.cz
Tel.: 224 212 303

Informace uvedené na webu mají pouze informativní charakter a nenahrazují smluvní vztahy a ujednání. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu.